Entries by ljuban

Invalidno dete i pravo na porodičnu penziju

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalni život i rad ako je invalidnost nastala do uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju   Prema članu 64 Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. list SRJ“, br. 30/96, 58/98 – odluka SUS, 70/2001 i 3/2002) […]

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa „Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može zaposlenom da odobri zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika pod sledećim uslovima: iznos odobrenog zajma ne može biti veći od jedne prosečne mesečne zarade […]

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu „Odredbom člana 78. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri […]