Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Servis računara online zakazivanje

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može zaposlenom da odobri zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika pod sledećim uslovima:

  1. iznos odobrenog zajma ne može biti veći od jedne prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;
  2. isplata zajma u tekućem mesecu ne može se vršiti pre isplate zarade za prethodni mesec;
  3. vraćanje zajma se vrši iz zarade, najduže šest mesečnih rata, počev od isplate zarade u prvom narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je isplaćen zajam;
  4. novi zajam se ne može odobriti dok se u potpunosti ne vrati ranije odobreni zajam.

Shodno navedenim odredbama Opšteg kolektivnog ugovora, pored ostalog, zaposleni su dužni da u roku od šest meseci počev od narednog meseca, u odnosu na mesec u kome je odobren zajam, isti vrate. Takođe, ne može se odobriti novi zajam dok se ne vrati ranije odobreni (član 39 tačke 3 i 4 Opšteg kolektivnog ugovora).

Pojedini poslodavci ne primenjuju dosledno navedene odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, već odobreni zajam zaposlenima otpisuju (opraštaju), a često ponovo odobravaju novi zajam iako prethodni nije vraćen. Ovakav način ponašanja poslodavaca suprotan je odredbama Opšteg kolektivnog ugovora, koje izričito utvrđuju obavezu vraćanja zajma.

Prema tome, poslodavac ne može da otpiše (oprosti) odobreni zajam, već su zaposleni dužni da ga vrate u određenom roku, a novi zajam može da se odobri tek kad se u potpunosti vrati ranije odobreni zajam.“

Mišljenje Ministarstva finansija i ekonomije i Ministarstva za rad i zapošljavanje upućeno NBJ – Zavodu za obračun i plaćanja – glavnoj filijali za teritoriju Republike Srbije, broj 011-00-15-3 i broj 7050/01 od 18.09.2001. godine

 

Servis računara online zakazivanje