DOHODAK – Obrazac PPDG-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od kapitalne dobiti

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od kapitalne dobiti

Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-3-kapitalna dobit

Kako popuniti obrazac – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

 

Servis računara online zakazivanje