OVERA

JAVNI BELEŽNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar svih novoimenovanih javnih beležnika (notara)

JAVNI BELEŽNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar svih novoimenovanih javnih beležnika (notara)

NAPOMENA ČITAOCU : Izvinjavamo se korisnicima zbog nepotpunih podataka u ovom članku jer novoimenovani javni...

Nacrt Javnobeležničke tarife – tarifa (cenovnik) nagrada za rad javnih beležnika (notara)

Nacrt Javnobeležničke tarife – tarifa (cenovnik) nagrada za rad javnih beležnika (notara)

NAPOMENA : NACRT JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE KOJI OBJAVLJUJEMO U OVOM ČLANKU JE BIO SAČINJEN 2011. GODINE...

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 Deo prvi POLOŽAJ...

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja   Javni beležnik (notar) je stručnjak...

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Javni beležnici (notari) formulišu u precizne...

PRIVATNO

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet...

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br....

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet...

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014...

NAPOMENE ČITAOCU O MIŠLJENJIMA MINISTARSTVA

NAPOMENE ČITAOCU O MIŠLJENJIMA MINISTARSTVA

NAPOMENE O MIŠLJENJIMA MINISTARSTAVA POSTAVLJENIH NA SAJTU Mišljenje Ministarstva postavljeno na ovom sajtu je doneto...

POSLOVNO

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1...

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE  ...

NAPOMENE ČITAOCU O MIŠLJENJIMA MINISTARSTVA

NAPOMENE ČITAOCU O MIŠLJENJIMA MINISTARSTVA

NAPOMENE O MIŠLJENJIMA MINISTARSTAVA POSTAVLJENIH NA SAJTU Mišljenje Ministarstva postavljeno na ovom sajtu je doneto...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU (“Sl. glasnik RS”, br....

POREZI

Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške u poreskom postupku

Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške u poreskom postupku

                             ...

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja Sl.glasnik RS br. 77/2014...

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu   “Pravo na PDV nadoknadu...

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak...

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja...

RADNI ODNOS

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu)

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član... »»»

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta... »»»

MODEL – Ugovor o radu na neodređeno vreme (sa odredbama Zakona o radu)

MODEL – Ugovor o radu na neodređeno vreme (sa odredbama Zakona o radu)

U ugovoru o radu, pre potpisivanja, moraju da se popune SVA prazna mesta koja se nalaze u ugovoru, U članu 3. treba upisati poslove koji su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova... »»»

MODEL – Ugovor o radu na određeno vreme (sa odredbama Zakona o radu)

MODEL – Ugovor o radu na određeno vreme (sa odredbama Zakona o radu)

U ugovoru o radu, pre potpisivanja, moraju da se popune SVA prazna mesta koja se nalaze u ugovoru, U članu 3. treba upisati poslove koji su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova... »»»

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__“ dana ___.___.201_. godine donosi R E... »»»

RAZNO

Zakon o elektronskim komunikacijama – Zaštita prava korisnika i pretplatnika

Zakon o elektronskim komunikacijama – Zaštita prava korisnika i pretplatnika

Izvod iz Zakona o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 XV ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA Ugovor između operatora i korisnika Član 105 Međusobna prava i obaveze operatora... »»»

Besplatna pravna pomoć – Informacija

Besplatna pravna pomoć – Informacija

Pogledajte i sajt : besplatnapravnapomoć.rs Ovaj članak sadrži elemente iz PRETHODNE radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i čitaoc ga može koristiti isključivo kao informaciju o tome šta je... »»»

Rok za prigovor zastarelosti potraživanja prema operaterima mobilne telefonije

Rok za prigovor zastarelosti potraživanja prema operaterima mobilne telefonije

Prema članu 378. stav 1. tačka 3. Zakona o obligacionim odnosima za jednu godinu zastarevaju potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova... »»»