OVERA

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i dokumenti i šta je potrebno za njihovu overu...

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan...

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija o legalizaciji dokumenata – sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat  Sadržaj informacije...

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja...

SVI sudovi u Republici Srbiji

SVI sudovi u Republici Srbiji

  PORTAL SVIH SUDOVA http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=523    SUDOVI OPŠTE NADLEŽNOSTI Ustavni sud http://www.ustavni.sud.rs Vrhovni kasacioni sud...

PRIVATNO

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet...

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br....

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet...

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014...

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013...

POSLOVNO

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU (“Sl. glasnik RS”, br....

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013,...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Sl.glasnik RS br. 45/2006,...

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih...

POREZI

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu   “Pravo na PDV nadoknadu...

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006,...

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003,...

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003,...

RADNI ODNOS

Zakon o radu (IZMENE SU NA SNAZI OD 29.07.2014. god.)

Zakon o radu (IZMENE SU NA SNAZI OD 29.07.2014. god.)

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (izmene su na snazi od 01.01.2015. god.)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (izmene su na snazi od 01.01.2015. god.)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i... »»»

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju   “Članom 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005,... »»»

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja   “Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl.... »»»

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»

RAZNO

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine “Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004... »»»