OVERA

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti)...

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Sl.glasnik RS br. 93/2014, 22/2015 I UVODNE ODREDBE...

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015...

BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar (na mapama) – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar (na mapama) – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

SPISAK – ADRESAR (na mapama) – IMENIK JAVNOBELEŽNIČKE KANCELARIJE U REPUBLICI SRBIJI (notari) Pročitaj i :...

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Pročitaj i : PRIMERI OBRAČUNA Spisak javnih beležnika u Srbiji (adrese na mapama) Spisak javnih beležnika...

PRIVATNO

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga Sl.glasnik RS br.25/2015 I UVODNE...

Registar i imenik – posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama)

Registar i imenik – posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama)

Registar i imenik – ovlašćeni posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama) –...

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj...

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

Pročitaj : IMENIK i registar POSREDNICI za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama) - Registar posrednika prikazaćemo...

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član...

POSLOVNO

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih...

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1...

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE  ...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU („Sl. glasnik RS“, br....

POREZI

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja,...

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA „Poreski obveznik koji...

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene...

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj...

RADNI ODNOS

RADNI SPOR – u kom roku se pokreće pred sudom i kako se rok računa

RADNI SPOR – u kom roku se pokreće pred sudom i kako se rok računa

Član 195. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) glasi : Član 195 Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za... »»»

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,... »»»

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice „Prema odredbama... »»»

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da... »»»

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Rad sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da puno... »»»

RAZNO

Posrednici za nekretnine Srbija – registar, spisak sa adresama na mapi

Posrednici za nekretnine Srbija – registar, spisak sa adresama na mapi

REGISTAR U PRIPREMI !!! Registar i imenik – posrednici  agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama) – 2 Registar posrednika prikazažemo  naknadno, nakon njegovog zvaničnog objavljivanja na sajtu Ministarstva !!!... »»»

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2... »»»

Lista avio-prevoznika kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

Lista avio-prevoznika kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji Sl.glasnik RS br. 11/2015 Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji preuzima se iz Sprovedbene uredbe Komisije (EU) broj... »»»