OVERA

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti)...

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015...

BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar (na mapama) – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar (na mapama) – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

SPISAK – ADRESAR (na mapama) – IMENIK JAVNOBELEŽNIČKE KANCELARIJE U REPUBLICI SRBIJI (notari) Pročitaj i :...

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Pročitaj i : PRIMERI OBRAČUNA Spisak javnih beležnika u Srbiji (adrese na mapama) Spisak javnih beležnika...

PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

Pročitaj ceo tekst : Javnobeležničke tarife (Sl.glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014) Tarifni broj 1 Vrsta pravnog posla...

PRIVATNO

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o...

Registar i imenik – posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama)

Registar i imenik – posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama)

Registar i imenik – ovlašćeni posrednici agenti za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama) –...

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

Posrednici – agenti za nekretnine PRAVA I OBAVEZE

PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA – OVLAŠĆENIH AGENATA ZA POSREDOVANJE U PROMETU I ZAKUPU NEKRETNINA  Pročitaj...

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

VODIČ za angažovanje posrednika – agenta u prometu i zakupu nepokretnosti

Pročitaj : IMENIK i registar POSREDNICI za nekretnine u Srbiji (adrese na mapama) – Registar posrednika prikazaćemo...

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član...

POSLOVNO

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih...

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1...

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE  ...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU („Sl. glasnik RS“, br....

POREZI

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014...

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u...

!!! NOVO OD 01.04.2015. – DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

!!! NOVO OD 01.04.2015. – DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Otvori i preuzmi : Poreska prijava...

!!! NOVO OD 01.04.2015. – Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

!!! NOVO OD 01.04.2015. – Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Otvori novu PDP prijavu – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica –...

RADNI ODNOS

Korišćenje godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta-više mišljenja

Korišćenje godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta-više mišljenja

Okolnost da zaposlena u 2010. godini nije započela korišćenje godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu ne predstavlja smetnju za korišćenje ovog godišnjeg odmora u celini u narednoj kalendarskoj godini, ali... »»»

RADNI SPOR – u kom roku se pokreće pred sudom i kako se rok računa

RADNI SPOR – u kom roku se pokreće pred sudom i kako se rok računa

Član 195. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) glasi : Član 195 Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za... »»»

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,... »»»

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju relevantnim se smatraju samo podaci o stažu osiguranja koji su uneti u matičnu evidenciju Fonda PIO a ne podaci iz radne knjižice „Prema odredbama... »»»

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca

Mogućnost rada sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) u članu 51. propisuje da... »»»

RAZNO

Posrednici 1

Posrednici 1

Tip i poslovno ime posrednika Broj i datum upisa u Registar Mat. broj i PIB Mesto sedišta i ogranka Telefon E-mail Internet strana   Privredno društvo – MOJ DOM inc... »»»

NOVI PROPISI

NOVI PROPISI

  NOVI PROPISI (uneti u bazu sajta 13.05.2015.god.) 1. Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ( glasnik RS... »»»

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova „1. Primanja koja po osnovu naknade... »»»