OVERA

Zakon o javnim beležnicima – članci

Zakon o javnim beležnicima – članci

Zakon o javnim beležnicima – izvodi i članci : Zakon o javnom beležništvu Ko je...

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu

Zakon o javnom beležništvu Sl. glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 Deo prvi POLOŽAJ...

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja

Ko je javni beležnik (notar) i koje poslove obavlja   Javni beležnik (notar) je stručnjak...

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta

Da li javni beležnik (notar) može da sastavlja dokumenta Javni beležnici (notari) formulišu u precizne...

Ovlašćenja javnog beležnika (notara) prema Zakonu o vanparničnom postupku

Ovlašćenja javnog beležnika (notara) prema Zakonu o vanparničnom postupku

Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl. glasnik SRS br. 25/82 i 48/88, Sl. glasnik RS...

PRIVATNO

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 Predmet...

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br....

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014   Predmet...

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014...

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013...

POSLOVNO

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU (“Sl. glasnik RS”, br....

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013,...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Sl.glasnik RS br. 45/2006,...

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih...

POREZI

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja Sl.glasnik RS br. 77/2014...

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu

Dokazivanje statusa poljoprivrednika u cilju ostvarenja prava na PDV nadoknadu   “Pravo na PDV nadoknadu...

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja...

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006,...

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je...

RADNI ODNOS

Zakon o radu (IZMENE SU NA SNAZI OD 29.07.2014. god.)

Zakon o radu (IZMENE SU NA SNAZI OD 29.07.2014. god.)

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (izmene su na snazi od 01.01.2015. god.)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (izmene su na snazi od 01.01.2015. god.)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i... »»»

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju   “Članom 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005,... »»»

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja   “Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl.... »»»

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»

RAZNO

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine “Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004... »»»