OVERA

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Saznajte sve o overi dokumenata. U zavisnosti od vrste dokumenta overa se može izvršiti kod...

Dokumentacija potrebna za overu

Dokumentacija potrebna za overu

Vidi i : Gde i kako se overavaju dokumenti Kalkulator sudske takse za overu u...

Okruzi, gradovi i opštine u Republici Srbiji (linkovi)

Okruzi, gradovi i opštine u Republici Srbiji (linkovi)

Grad Beograd Barajevo http://www.barajevo.org.rs Čukarica http://www.cukarica.rs/ Grocka http://www.grocka.rs/ Lazarevac http://www.lazarevac.rs/ Mladenovac http://www.mladenovac.rs/ Novi Beograd http://www.novibeograd.rs/...

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan...

Administrativne takse – Tarifa

Administrativne takse – Tarifa

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011,...

PRIVATNO

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“ , br....

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Sl.glasnik RS br. 72/2011, 108/2013 Glava prva OSNOVNE...

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 95/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član...

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole Sl.glasnik...

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

PROVERITE DOKUMENTACIJU : PRE zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (stan, kuća, plac, poslovni prostor) NEOPHODNO...

POSLOVNO

PAUŠALCI-Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

PAUŠALCI-Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od...

Visina ukupnog ostvarenog prometa koja se za 2013. godinu računa kao uslov za paušalno oporezivanje preduzetnika

Visina ukupnog ostvarenog prometa koja se za 2013. godinu računa kao uslov za paušalno oporezivanje preduzetnika

Visina ukupnog ostvarenog prometa koja se za 2013. godinu računa kao uslov za paušalno oporezivanje...

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledeću dokumentaciju radi evidentiranja...

Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija

Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija

O osnivanju preduzetnika detaljnije je sadržano u članku (klikni) “Osnivanje i poslovanje preduzetnika“ POSTUPAK REGISTRACIJE...

POREZI

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

NAPOMENA : iz tehničkih razloga u okviru teksta ovog Pravilnika nisu objavljeni obrasci koji su...

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik RS br....

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana Sl.glanik RS br. 7/2004,...

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na...

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na...

RADNI ODNOS

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze Sl.glasnik RS br. 33/2010, 48/2010, 113/2013     1. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Sl.glasnik RS br. 108/2013 Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se umanjenje neto zarade i neto drugih primanja zaposlenih, odnosno angažovanih... »»»

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 , 8/2013, 47/2013, 108/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju... »»»

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o penzijskom osiguranju i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013   I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko... »»»

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013   I OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se plate,... »»»

RAZNO

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog... »»»

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice Sl.glasnik RS br. 78/2009 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina obrasca prijave prenosa fizički prenosivih sredstava... »»»

Poslovne banke – linkovi

Poslovne banke – linkovi

SVI PODACI SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I SAJT OVERA.RS NE ODGOVARA ZA NJIHOVU TAČNOST 1 AIK banka http://www.aikbanka.rs/ 2 ALPHA banka http://www.alphabankserbia.com/dobrodosli.redp.html 3 INTESA banka http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1 4 Postanska stedionica http://www.posted.co.rs/ 5... »»»

Model administrativne zabrane

Model administrativne zabrane

PODACI O POSLODAVCU Naziv _________________________ Adresa _________________________________ Tekući račun _______________________ Matični broj ___________________ PIB _________________ Br. ___________ U __ dana ______ 201_ godine Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac Potvrđujemo... »»»

Uvid u sudske predmete – sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova

Uvid u sudske predmete – sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova

Građani i pravni subjekti mogu da se informišu o stanju sudskih predmeta kod sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova uvidom podatke o sporovima na sajtu sudova Republike Srbije otvaranjem sledećih... »»»