OVERA

JAVNI BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar – imenik javnih beleznika (notara)

JAVNI BELEZNICI (notari) U SRBIJI – Spisak – adresar – imenik javnih beleznika (notara)

Spisak – adresar – imenik javnobeležničkih kancelarija u Republici Srbiji (notari) NAPOMENA ČITAOCU : Ministarstvo...

Javnobeleznicka tarifa – cenovnik usluga javnih beleznika (notara)

Javnobeleznicka tarifa – cenovnik usluga javnih beleznika (notara)

JAVNOBELEZNICKA TARIFA – cenovnik usluga javnih beleznika (notara)   Na osnovu člana 135. Zakona o...

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Gde i kako se overavaju ugovori i potpisi na dokumentima?

Napomena čitaocu : Ovaj članak ima privremen sadržaj do njegovog usaglašavanja sa Zakonom o javnim...

Ovlašćenja i nadležnost javnog beleznika (notara) za sastavljanje isprava

Ovlašćenja i nadležnost javnog beleznika (notara) za sastavljanje isprava

OVLAŠĆENJA I NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA (notara) ZA SASTAVLJANJE ISPRAVA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl....

Koja ovlašćenja ima javni beleznik (notar) i kako ih obavlja

Koja ovlašćenja ima javni beleznik (notar) i kako ih obavlja

KOJA OVLAŠĆENJA IMA JAVNI BELEŽNIK I KAKO IH OBAVLJA Izmenama Zakona o vanparničnom postupku (Sl....

PRIVATNO

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

PROVERITE DOKUMENTACIJU : PRE zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (stan, kuća, plac, poslovni prostor) NEOPHODNO...

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti Sl. glasnik RS br. 42/98, 111/2009 I OSNOVNE ODREDBE Član 1...

Ugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o kupoprodaji stana

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __...

PORODIČNI ZAKON

PORODIČNI ZAKON

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE   Sadržina zakona...

Punomoćje – više modela

Punomoćje – više modela

Vidi : PUNOMOĆJE – šire objašnjenje Sadržaj: Punomoćje – sudsko Punomoćje za prodaju nepokretnosti Opšte-generalno...

POSLOVNO

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1...

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE  ...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Sl. glasnik RS br. 99/2011  ...

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU (“Sl. glasnik RS”, br....

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Sl.glasnik RS br. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013,...

POREZI

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade Sl.glasnik RS br. 90/2014 Član 1 Ovim...

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak...

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja...

RADNI ODNOS

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu)

Pravilnik o radu (prema novom Zakonu o radu)

Na osnovu člana 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva “____” d.o.o. dana ___.___.2014. godine donosi Pravilnik o radu “__ ” Osnovne odredbe Član... »»»

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta... »»»

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

SADRŽAJ : Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme)... »»»

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__“ dana ___.___.201_. godine donosi R E... »»»

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

RAZNO

Zakon o elektronskim komunikacijama – Zaštita prava korisnika i pretplatnika

Zakon o elektronskim komunikacijama – Zaštita prava korisnika i pretplatnika

Izvod iz Zakona o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 XV ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA Ugovor između operatora i korisnika Član 105 Međusobna prava i obaveze operatora... »»»

Besplatna pravna pomoć – Informacija

Besplatna pravna pomoć – Informacija

Pogledajte i sajt : besplatnapravnapomoć.rs Ovaj članak sadrži elemente iz PRETHODNE radne verzije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i čitaoc ga može koristiti isključivo kao informaciju o tome šta je... »»»

Zasterelost potraživanja za korišćenje telefona i za televizijsku pretplatu

Zasterelost potraživanja za korišćenje telefona i za televizijsku pretplatu

Sadržaj članka :  Stav privrednih sudova o zastarelosti potraživanja operatera mobilne telefonijs izvod iz sudskih presuda o zastarelosti potraživanja za korišćenje mobilnih telefona i televizijsku pretplatu izvod iz Zakona o... »»»