USTUPANJE NASLEDNOG DELA PRE DEOBE – Izvod iz Zakona o nasleđivanju

Izvod iz Zakona o nasleđivanju

Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003 

 Član 231

Svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo, potpuno ili delimično, preneti samo na sanaslednika.

Ugovor o prenosu naslednog dela mora overiti sudija.

Ugovor naslednika o ustupanju naslednog dela sa onim ko nije naslednik samo obavezuje naslednika da, po izvršenoj deobi, preda svoj deo saugovaraču, čime saugovarač do deobe ne dobija nikakvo drugo pravo.