Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Sl.glasnik RS br. 26/2013

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 55/12).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

LISTA SRPSKIH STANDARDA
IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Redni broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog / izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog / izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz propisa

Oznaka referentnog 
harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 581-1:2009

Nameštaj za otvoreni prostor – Nameštaj za sedenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost

 

 

EN 581-1:2006

2.

SRPS EN 916:2009

Gimnastičke sprave – Sanduci – Zahtevi i metode ispitivanja, uključujući i bezbednost

 

 

EN 916:2003

3.

SRPS EN 957-1:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 957-1:2005

4.

SRPS EN 957-2:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 2: Sprave za vežbanje radi povećanja snage, dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 957-2:2003

5.

SRPS EN 957-6:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 6: Pokretne trake, dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 957-6:2001

6.

SRPS EN 957-7:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 7: Mašine za veslanje, dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanje

 

 

EN 957-7:1998

7.

SRPS EN 957-8:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 8: Steperi, pokretne stepenice i penjači – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 957-8:1998

8.

SRPS EN 957-9:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 9: Eliptične sprave za vežbanje, dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 957-9:2003

9.

SRPS EN 957-10:2009

Stacionarne sprave za vežbanje – Deo 10: Bicikli za vežbanje sa fiksiranim točkom ili bez njega, dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 957-10:2005

10.

SRPS EN 1129-1:2009

Nameštaj – Kreveti na rasklapanje – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1129-1:1995

11.

SRPS EN 1129-2:2009

Nameštaj – Kreveti na rasklapanje – Zahtevi za bezbednost i ispitivanje – Deo 2: Metode ispitivanja

 

 

EN 1129-2:1995

12.

SRPS EN 1130-1:2009

Nameštaj – Dečiji kreveci i kolevke za upotrebu u domaćinstvu – Deo 1: Zahtevi za bezbednost

 

 

EN 1130-1:1996

13.

SRPS EN 1130-2:2009

Nameštaj – Dečiji kreveci i kolevke za upotrebu u domaćinstvu – Deo 2: Metode ispitivanja

 

 

EN 1130-2:1996

14.

SRPS EN 1273:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Hodalice za bebe – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1273:2005

15.

SRPS EN 1400-1:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Cucle varalice za bebe i malu decu – Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost i informacije o proizvodu

 

 

EN 1400-1:2002

16.

SRPS EN 1400-2:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Cucle varalice za bebe i malu decu – Deo 2: Mehanički zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 1400-2:2002

17.

SRPS EN 1400-3:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Cucle varalice za bebe i malu decu – Deo 3: Zahtevi za hemijske karakteristike i ispitivanja

 

 

EN 1400-3:2002

18.

SRPS EN 1466:2011

Proizvodi za bebe i malu decu – Nosiljke i postolja – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1466:2004

19.

SRPS EN 1651:2010

Oprema za paraglajding – Pojasevi – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 1651:1999

20.

SRPS EN 1860-1:2012

Aparati, čvrsta goriva i upaljači za roštilj 
– Deo 1: Roštilji na čvrsta goriva – Zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 1860-1:2003

21.

 

SRPS EN ISO 9994:2010

SRPS EN ISO 9994:2010/A1:2010

Upaljači – Specifikacija za bezbednost

Upaljači – Specifikacija za bezbednost – Izmena 1: Objašnjenje zahteva u vezi sa konstrukcijom

 

 

EN ISO 9994:2006

EN ISO 9994:2006/A1:2008

22.

SRPS EN 12196:2009

Gimnastičke sprave – Konji i kozlići – Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12196:2003

23.

SRPS EN 12197:2009

Gimnastičke sprave – Vratila – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12197:1997

24.

SRPS EN 12346:2009

Gimnastičke sprave – Ripstoli, kvadratne lestve i ramovi za penjanje – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12346:1998

25.

SRPS EN 12432:2009

Gimnastičke sprave – Grede – Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 12432:1998

26.

SRPS EN 12491:2010

Oprema za paraglajding – Pomoćni padobran – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 12491:2001

27.

SRPS EN 12655:2009

Gimnastičke sprave – Krugovi – Funkcionalni i bezbednosni zahtevi, metode ispitivanja

 

 

EN 12655:1998

28.

SRPS EN 13209-1:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Nosiljke za bebe – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja – Deo 1: Leđne nosiljke u ramovima

 

 

EN 13209-1:2004

29.

SRPS EN 13319:2010

Pribor za ronjenje – Merači dubine i kombinovani uređaji za merenje dubine i vremena – Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja

 

 

EN 13319:2000

30.

SRPS EN 13899:2009

Sportska oprema sa točkićima – Rolšue – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 13899:2003

31.

SRPS EN 14059:2009

Dekorativne uljne lampe – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja

 

 

EN 14059:2002

32.

SRPS EN 14344:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Dečija sedišta za bicikle – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 14344:2004

33.

SRPS EN 14350-1:2009

Proizvodi za bebe i malu decu – Pribor za piće – Deo 1: Opšti i mehanički zahtevi i ispitivanja

 

 

EN 14350-1:2004

34.

SRPS EN 14682:2012

Bezbednost odeće za decu – Gajtani i vrpce za dečiju odeću – Specifikacije

 

 

EN 14682:2007

35.

SRPS EN 14764:2010

Bicikli za gradsku i rekreativnu vožnju – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 14764:2005

36.

SRPS EN 14766:2010

Bicikli za planinsku vožnju – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 14766:2005

37.

SRPS EN 14781:2010

Trkački bicikli – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

 

 

EN 14781:2005

38.

SRPS EN 14872:2010

Bicikli – Dodatna oprema za bicikle – Nosači tereta

 

 

EN 14872:2006

39.

SRPS EN 60065:2009/A12:2011

Audio, video i slični elektronski aparati – Zahtevi za bezbednost – Izmena 12

SRPS EN 60065:2009

 

EN 60065:2002/A12:2011

40.

SRPS EN 60950-1:2010/A12:2011

Uređaji i oprema informacione tehnologije – Bezbednost – Deo 1: Opšti zahtevi – Izmena 12

SRPS EN 60950-1:2010

 

EN 60950-1:2006/A12:2011

 

 

Servis računara online zakazivanje