Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate

Servis računara online zakazivanje

Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate

„Odredbom člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) uređeno je da Vlada Republike Srbije donosi odluku o visini minimalne zarade ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 10 dana od dana početka pregovora.

S tim u vezi, Vlada je na sednici održanoj 12. aprila 2010. donela Odluku o visini minimalne zarade za period januar – jun 2010, 05 broj: 120-2669/2010, s obzirom na to da na 36. sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut neophodni konsenzus u pogledu visine minimalne zarade.

Navedenom odlukom utvrđeno je da minimalna zarada bez poreza i doprinosa, za period januar – jun 2010. iznosi 90,00 dinara (neto), po radnom času.

Shodno stavu 2. člana 111. Zakona o radu, obračun i isplata minimalne zarade vrši se u visini minimalne zarade važeće na dan isplate, bez obzira za koji prethodni mesec se vrši njena isplata.

S obzirom na to da je počev od 12. aprila 2010. važeća nova Odluka o visini minimalne zarade, pri obračunu i isplati minimalne zarade, od navedenog datuma koristi se novoutvrđeni iznos minimalne zarade od 90,00 dinara (neto) po radnom času, bez obzira za koji prethodni mesec se isplaćuje ova zarada.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 120-01-72/2010-02 od 21.05.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje