Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Servis računara online zakazivanje

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Iz obrazloženja:

„Odredbama člana 123. Zakona o radu (koji je važio u vreme kada su tužioci tražili isplatu zarada) bilo je propisano da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tužiocu D. C. za period od 01.09.2004. godine do 31.07.2005. godine po osnovu neisplaćenih zarada potraživanje zastarelo, poslednji dan roka od tri godine istekao je 01.08.2008. godine, odnosno 01.09.2008. godine. Tužilac D. C. je potraživanje prijavio dana 06.11.2009. godine, (nakon podnošenja tužbe) kada je potraživanje već bilo zastarelo, dok je tužbu podneo 11.06.2009. godine u svakom slučaju nakon isteka roka zastarelosti od tri godine. Tužiocu R. C. čija se potraživanja na ime zarade odnose na period od 01.09.2004. godine do 31.07.2005. godine zastarela su istekom dana 01.09.2008. godine. Potraživanje je prijavio dana 06.11.2009. godine, tužbu je podneo 11.06.2009. godine, nakon isteka zakonom propisanog roka. Prvostepeni sud je pravilno odlučio na osnovu člana 123. Zakona o radu i čl. 361. st. 3. Zakona o obligacionim odnosima da je potraživanje tužilaca u celosti zastarelo, te da su tužioci istekom roka zastarelosti od tri godine, izgubili pravo da svoje potraživanje ostvare sudskim putem.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 5541/2013(2) od 18.06.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje