Kako škola postupa u slučaju da je učenik izvršio fizičko ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole

Servis računara online zakazivanje

Kako škola postupa u slučaju da je učenik izvršio fizičko ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole

Uzimajući u obzir da je Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje propisano da je ustanova dužna da interveniše uvek kada postoji sumnja ili saznanje da dete i učenik trpi nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, bez obzira na to gde se ono dogodilo, gde se događa ili gde se priprema, potrebno je da škola bez odlaganja preduzme interventne aktivnosti u odgovoru na nasilje, u skladu sa pravilnikom

„Odredbom člana 45. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), propisano je da je u ustanovi zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje dece i učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba dece i učenika ili zaposlenih.

Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 – dalje: Pravilnik), između ostalog, propisano je da ustanova, u smislu ovog protokola, jeste predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika. Pod prostorom ustanove podrazumeva se prostor u sedištu i van sedišta ustanove u kom se ostvaruje vaspitno-obrazovni, obrazovno-vaspitni i vaspitni rad, kao i druge aktivnosti ustanove.

Saglasno navedenom, kada je fizičko i psihičko nasilje izvršeno van prostora škole i školskog dvorišta, proizlazi da nema osnova za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka.

Međutim, uzimajući u obzir da je Pravilnikom propisano da je ustanova dužna da interveniše uvek kada postoji sumnja ili saznanje da dete i učenik trpi nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, bez obzira na to gde se ono dogodilo, gde se događa ili gde se priprema, potrebno je da Škola bez odlaganja preduzme interventne aktivnosti u odgovoru na nasilje, u skladu sa Pravilnikom.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 610-00-10/2015-02 od 06.01.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje