Obaveza poslodavca da zaštiti zaposlenog od zlostavljanja

Servis računara online zakazivanje

Obaveza poslodavca da zaštiti zaposlenog od zlostavljanja

„U članu 8. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, broj 36/2010 – dalje: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da zaposlenog zaštiti od zlostavljanja na radu i u vezi saradom, u skladu sa ovim zakonom. U tom smislu, u članu 15. navedenog zakona utvrđena je obaveza poslodavca da, u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zaštitu od zlostavljanja, stranama u sporu predloži posredovanje kao način razrešenja spornog odnosa i da u narednom roku od tri dana sa stranama u sporu sporazumno odredi ili izabere lice za vođenje postupka posredovanja.

Prema članu 34. Zakona, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona kod poslodavca vrši inspekcija rada, odnosno upravna inspekcija. U vršenju nadzora nadležna inspekcija postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuju njena ovlašćenja.

Prema tome, ako poslodavac ne izvrši obavezu iz člana 15. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, zaposleni može da se obrati nadležnoj inspekciji rada, da, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 269. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), naloži poslodavcu da u određenom roku postupi u skladu sa članom 15. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Pored toga, zaposleni treba da se obrati poslodavcu sa urgencijom za postupanje po njegovom zahtevu i da mu ukaže da će, ukoliko poslodavac ne postupi u ostavljenom roku, potražiti zaštitu kod nadležnog suda.

Takođe, zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da podnese tužbu nadležnom sudu radi ostvarivanja prava na zaštitu od zlostavljanja, iz razloga što ovu zaštitu nije mogao da ostvari kod poslodavca, ako u konkretnom slučaju poslodavac nije preduzeo zakonom propisane mere za ostvarivanje zaštite od zlostavljanja u postupku kod poslodavca, odnosno nije stranama u sporu ponudio posredovanje u skladu sa članom 15. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 117-00-520/2010-02 od 27.09.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje