Zarada izražena u stranoj valuti

Servis računara online zakazivanje

Zarada izražena u stranoj valuti

 

„U skladu sa članom 33. stav 1. tačka 10) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu sadrži novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog.

Zakon ne predviđa u kojoj se valuti izražava novčani iznos osnovne zarade, ali novčani iznos osnovne zarade, ako se izražava u stranoj valuti, u ugovoru o radu treba da bude izražen i u dinarskoj protivvrednosti. Osnovna zarada iskazuje se u bruto iznosu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00942/2006-02 od 23.08.2006. godine

 

Servis računara online zakazivanje