Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

Servis računara online zakazivanje

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

„U članu 111. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. U stavu 2. ovog člana propisana je obaveza poslodavca da zaposlenom sa kojim je ugovorio minimalnu zaradu, istu isplati u visini utvrđenoj odlukom iz člana 113. ovog zakona.

Prema tome, navedenim odredbama Zakona zaposlenom je garantovana isplata minimalne zarade za standardni učinak i puno radno vreme.

Prema članu 105. stav 1. Zakona zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema članu 107. st. 1. i 2. Zakona propisano je da se osnovna zarada određuje na osnovu uslova, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu, dok se radni učinak određuje na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama.

Polazeći od navedenog, ako je ugovorom o radu utvrđena osnovna zarada u visini minimalne zarade u skladu sa članom 111. Zakona, poslodavac može zaposlenom tako utvrđenu osnovnu zaradu da uveća ili umanji za određeni mesec, a na osnovu radnog učinka zaposlenog u tom mesecu, u skladu sa kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje radni učinak zaposlenog.

Prema članu 116. Zakona, zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog.

Prema tome, zaposleni sa kojim je ugovorena osnovna zarada u visini minimalne zarade, za vreme odsustva sa rada zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima posla bez krivice zaposlenog naknada zarade se isplaćuje najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa članom 111. ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-67/2012-02 od 23.04.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje