IMOVINA – OBRAZAC PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Servis računara online zakazivanje

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Otvori i preuzmi : Obrazac PPI-3

Kako popuniti obrazac – pročitaj član 12. i 13. Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

 

 

Servis računara online zakazivanje