Sadrži bilateralne sporazume sa drugim državama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak, dobit pravnih subjekata, imovinu i dr.

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Kabineta Ministara Ukrajine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Kabineta Ministara Ukrajine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Kabineta ministara Ukrajine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ  – Međunarodni ugovori br. 2/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Grčke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan […]

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 10/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan […]

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 2/97 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na […]

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 1/99 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ  – Međunarodni ugovori br. 5/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze […]

Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 2/98 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze […]

Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/96 ČLAN 1 Potvrđuje se ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ  – Međunarodni ugovori br. 3/95 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze […]

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 12/82 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]