Sadrži bilateralne sporazume sa drugim državama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak, dobit pravnih subjekata, imovinu i dr.

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohodka i imovine

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohodka i imovine Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 11/81 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, sa Protokolom, potpisan 21. novembra 1980. godine u Beogradu. ČLAN 2 Tekst […]

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 7/81 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sa Protokolom, […]

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa protokolom

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa protokolom Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 28/75 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak, sa Protokolom, potpisan 28. marta 1974. […]

Ugovor između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 6/2012 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (u daljem tekstu: Ugovor), potpisan […]

Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 105/20092 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 9. marta […]

Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 8/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 7. maja […]

Ugovor između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Letonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Letonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br.3/2006 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Letonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na […]

Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Slovačke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Slovačke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Slovačke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji […]

Ugovor između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Moldavije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Moldavije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 3/2006 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u […]

Ugovor između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br. 11/2005 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na […]