Sadrži bilateralne sporazume sa drugim državama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak, dobit pravnih subjekata, imovinu i dr.

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa protokolom Sl.list SFRJ  – Međunarodni ugovori br. 8/87 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 2/86 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, […]

Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa protokolom

Zakon o potvrđivanju ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa protokolom Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 12/88 ČLAN 1 Ratifikuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i […]

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 105/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Danske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na […]

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na […]

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o ratifikaciji sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 7/82 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na […]

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 21/2015 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na […]

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 7/2014 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak […]

Ugovor između Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 21/2015   ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju […]