Angažovanje lica koje nije zaposleno kod poslodavca radi obavljanja poslova u vezi bezbednosti i zdravlja na radu

Servis računara online zakazivanje

Angažovanje lica koje nije zaposleno kod poslodavca radi obavljanja poslova u vezi bezbednosti i zdravlja na radu

„Odredbom člana 37. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005) propisano je da za obavljanje poslova, bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac može da donese odluku da poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavlja jedan ili više od njegovih zaposlenih koji ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili da za obavljanje tih poslova angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu, odnosno zaposleni ne može biti određen za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu kod drugog pravnog lica ili preduzetnika koji nije njegov poslodavac.

Odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu nije propisano na koje vreme se može zasnovati radni odnos za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (određeno, neodređeno, sa punim, odnosno nepunim radnim vremenom) ova pitanja regulisana su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009).“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00044/2012-01 od 19.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje