Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka

 

„U skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o štrajku („Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon) ako se štrajk ispoljava okupljanjem zaposlenih, mesto okupljanja učesnika u štrajku ne može biti van poslovnih – radnih prostorija, odnosno van kruga poslovnog prostora zaposlenih koji stupaju u štrajk.

Članom 15. stav 1. Zakona predviđeno je da u toku štrajka organizovanog pod uslovima utvrđenim ovim zakonom poslodavac ne može zapošljavati nova lica koja bi zamenila učesnike u štrajku, osim ako su ugroženi bezbednost lica i imovine u smislu člana 7. stav 1. ovog zakona, održavanje minimuma procesa rada koji obezbeđuje sigurnost imovine i lica, kao i izvršavanje međunarodnih obaveza u smislu čl. 9. i 10. ovog zakona.

Prema tome, Zakonom je propisano da se štrajk može organizovati okupljanjem zaposlenih u poslovno-radnim prostorijama i u krugu poslovnog prostora zaposlenih koji stupaju u štrajk, pa poslodavac ne može zabraniti učesnicima u štrajku da štrajk organizuju na navedeni način.

Pored toga, Zakonom je predviđena zabrana zapošljavanja novih lica koja bi zamenila učesnike u štrajku, pod uslovom da je štrajk organizovan u skladu sa Zakonom. Izuzeci od ove zabrane postoje samo u slučaju ako se štrajk vodi suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona, odnosno ako se njime ugrožava bezbednost lica i imovine, kao i u slučaju ako je to potrebno radi održavanja minimuma procesa rada koji obezbeđuje sigurnost imovine i lica, kao i izvršavanja međunarodnih obaveza u smislu čl. 9. i 10. ovog zakona.

Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona vrši Inspektorat rada, pa je radi vršenja nadzora i utvrđivanja eventualnih povreda Zakona, potrebno obratiti se tom inspektoratu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-153/2011-02 od 28.02.2011. godine