Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode

Servis računara online zakazivanje

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode

Iz obrazloženja:

„Prema stanju u spisima, tužilac je dana 7.10.2013. godine podneo tužbu protiv tuženih zbog smetanja poseda sa predlogom za donošenje privremene mere. Tužbom je tražio da sud utvrdi da je Agencija iz S. oduzela vozilo na samovlasan način, u poslednjem faktičkom i mirnom posedu državine Preduzeću „V.“, na taj način što je dana 10.10.2012. godine nasilno ušao u zaključan prostor auta i protivzakonito upalio auto, a zatim odvezao vozilo u nepoznatom pravcu i time sprečio držaoca da vrši ekonomske radnje iz predmetne državine na koji način je izvršen čin smetanja državine. Tužilac je tražio da sud naloži tuženima da uspostave ranije stanje na taj način što će se vratiti predmet zakonite državine u roku od tri dana. Tužilac je za radnju oduzimanje državine vozila marke „K. S.“ označio datum 10.10.2012. godine, prema potvrdi Policijske stanice u P. … od 10.12.2012. godine. Dana 15.10.2012. godine u službenim prostorijama PS P. V. M. iz P. N. T. vlasnik – zakonski zastupnik Preduzeća „V.“ d.o.o P. prijavio je nestanak vozila marke „K.“ tipa „C. F.“, registarske oznake … Prvostepeni sud je za radnju smetanja, odnosno oduzimanja državine saznao dana 10.10.2012. godine, a nesumnjivo na dan 15.10.2012. godine, kada je Policijskoj stanici P. prijavljen nestanak predmetnog vozila.

Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je tužbu odbacio, te su neosnovani žalbeni navodi tužioca.

Odredbom člana 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (dalje: Zakon) propisano je da se sudska zaštita od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine može tražiti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učionioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja (spor zbog smetanja državine). Navedenom odredbom propisana su dva roka i to subjektivni od 30 dana od saznanja za smetanje i objektivni rok od godinu dana od izvršenog smetanja, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da se sudska zaštita ne može tražiti po proteku navedenih rokova.

U konkretnom slučaju, pravilno je zaključio prvostepeni sud da je poslednji dan roka za podnošenje tužbe bio 15.11.2012. godine. Iz sadržaja tužbe, kao i potvrde Policijske stanice u P. … od 10.12.2012. godine proizlazi da je smetanje državine izvršeno dana 10.12.2012. godine, te da je isto prijavljeno Policijskoj stanici u P. PU … od 10.12.2012. godine. Kako subjektivni rok za podnošenje tužbe za smetanje poseda počinje da teče od dana saznanja za smetanje državine, dakle od dana 15.10.2012. godine (kada je policijskoj stanici prijavljen nestanak vozila), a tužba je podneta 7.10.2013. godine, to je pravilan zaključak prvostepenog suda da je ista neblagovremena.

Rok iz člana 77. Zakona je prekluzivnog karaktera, tako da njegovo propuštanje ima za posledicu gubitak prava na podnošenje tužbe za smetanje poseda – državine. Odredbom člana 294. stav 1. tačka 2) Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je da će se tužba odbaciti ako je podneta neblagovremeno, ako je posebnim propisima predviđen rok za podnošenje tužbe. Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je tužbu odbacio uz pravilnu primenu člana 77. Zakona u vezi sa članom 294. stav 1. tačka 2) ZPP, te su neosnovani žalbeni navodi tužioca da je rešenje doneto uz pogrešnu primenu materijalnog prava.“

Rešenje Privrednog apelacionog suda Pž. 8616/2013 od 07.11.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje