Poreska uprava je obavezna da primenjuje akte koje daje ministar finansija o primeni propisa (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.)

Servis računara online zakazivanje

Izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013

***********************************

Član 11.

cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih propisa koje daje ministar nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje on ovlasti, obavezujući su za postupanje Poreske uprave.

 

Servis računara online zakazivanje