Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca

Iz obrazloženja:

„Prema stanju u spisima likvidacioni upravnik je kao predlagač prvostepenom sudu dana 3.2.2014. godine podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Prvostepeni sud je razmatrajući predlog i sadržaj priložene dokumentacije utvrdio da je predlagač učinio verovatnim postojanje razloga za otvaranje stečajnog postupka iz člana 11. Zakona o stečaju i primenom člana 59. stav 1. istog zakona naložio predlagaču da uplati predujam na ime troškova otvaranjem stečajnog postupka u iznosu od 450.000,00 dinara u roku od pet dana od dana dobijanja rešenja, pod pretnjom posledica propuštanja.

U konkretnom slučaju, pravni položaj privrednih društava, odnosno ovde Privrednog društva „G. A. S.“ d.o.o. L. u likvidaciji uređen je Zakonom o privrednim društvima (dalje: Zakon). Odredbom člana 539. Zakona propisano je da ako se iz početnog likvidacionog bilansa ili početnog likvidacionog izveštaja utvrdi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca (prezaduženost), likvidacioni upravnik je dužan da nadležnom sudu podnese predlog za pokretanje stečaja u roku od 15 dana od dana sastavljanja početnog likvidacionog bilansa, odnosno početnog likvidacionog izveštaja.

U konkretnom slučaju likvidacioni upravnik je postupio u skladu sa navedenom odredbom i shodno članu 55. stav 4. kao ovlašćeni predlagač podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka.“

Rešenje Privrednog apelacionog suda Pvž. 171/2014(2) od 03.04.2014. godine