Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni

Servis računara online zakazivanje

 

Javni beležnik (notar) ima dužnost čuvanja tajni

Javni beležnik (notar) je dužan da čuva kao tajnu podatke koje je saznao u obavljanju delatnosti, osim ako iz zakona, volje stranaka ili sadržine pravnog posla ne proizlazi nešto drugo. Tajnu su dužna da čuvaju i lica koja su zaposlena kod javnog beležnika (notara).

Javni beležnik (notar) i lica zaposlena kod njega su dužna da, u skladu saglasno odredbama propisa koji regulišu te postupke, pruže sudu, upravnom organu ili drugom nadležnom organu pred kojim se vodi sudski ili upravni postupak podatke koje su saznali..

Ako je stranka umrla ili bi njenu izjavu bilo moguće pribaviti samo uz velike teškoće, javni beležnik (notar) može tražiti da ga dužnosti čuvanja tajne oslobodi sud na čijem području ima službeno sedište, a sud je dužan da prethodno zatraži mišljenje Javnobeležničke Komore.

Stranke mogu javnog beležnika (notara) osloboditi čuvanja javnobeležničke tajne.

Obaveza čuvanja tajne postoji i nakon prestanka njegove delatnosti. Obaveza čuvanja tajne je trajna.

 

Servis računara online zakazivanje