Dokaz o priznanju stranog jezika nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Servis računara online zakazivanje

Dokaz o priznanju stranog jezika nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

„Članom 30. stav 1. tačka 6) Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 13/2012 i 31/2012) propisan je kao jedan od uslova za sticanje zvanja pedagoški savetnik, osim dozvole za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika i znanje stranog jezika: engleski, ruski, francuski, nemački, španski ili italijanski na nivou A2 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira.

Znanje stranog jezika, u konkretnom slučaju engleskog, nastavnik dokazuje ili fotokopijom indeksa ili sertifikatom.

Znači, ukoliko nastavnik podnese dokaz o položenom ispitu iz stranog jezika u vidu fotokopije indeksa ili odgovarajućeg sertifikata, može se smatrati da ispunjava uslov iz člana 30. stav 1. tačka 6)Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, za zvanje pedagoški savetnik.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 610-00-263/2013-02 od 18.04.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje