ZASTARELOST – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZASTARELOST Odsek 1 Opšte odredbe Opšte pravilo Član 360 (1) Zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze. (2) Zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze. (3) Sud se ne […]

RAZNE VRSTE OBAVEZA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 RAZNE VRSTE OBAVEZA Odeljak 1 NOVČANE OBAVEZE Odsek 1 Opšte odredbe Načelo monetarnog nominalizma Član 394 Kad obaveza ima za predmet svotu novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi, izuzev […]

PROMENA POVERIOCA ILI DUŽNIKA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PROMENA POVERIOCA ILI DUŽNIKA   Odeljak 1 USTUPANJA POTRAŽIVANJA UGOVOROM (CESIJA)   Odsek 1 Opšte odredbe Koja se potraživanja mogu preneti ugovorom Član 436 (1) Poverilac može ugovorom zaključenim sa trećim preneti na ovoga svoje potraživanje, […]

STICANJE BEZ OSNOVA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 STICANJE BEZ OSNOVA Odsek 1 Opšte pravilo Član 210 (1) Kad je neki deo imovine jednog lica prešao na bilo koji način u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema svoj osnov u nekom pravnom […]

UGOVOR O KUPOPRODAJI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PRODAJA Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 454 (1) Ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se […]

UGOVOR O RAZMENI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima  Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 RAZMENA Pojam Član 552 (1) Ugovorom o razmeni svaki ugovarač se obavezuje prema svom saugovaraču da prenese na njega svojinu neke stvari i da mu je u tu svrhu preda. (2) Predmet razmene mogu biti […]

UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PRODAJNI NALOG Pojam Član 554 (1) Ugovorom o prodajnom nalogu obavezuje se nalogoprimac da određenu pokretnu stvar koju mu je predao nalogodavac proda za određenu cenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati […]

UGOVOR O ZAJMU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZAJAM Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 557 Ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog […]

UGOVOR O ZAKUPU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZAKUP Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 567 (1) Ugovorom o zakupu obavezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. (2) Upotreba obuhvata […]

UGOVOR O DELU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 UGOVOR O DELU Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 600 Ugovorom o delu poslenik (preduzimač, izvođač radova) obavezuje se da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili […]