Analitička kartica ne može predstavljati pismenu ispravu kojom se priznaje zastarela obaveza ili se izričito odriče naplate potraživanja

Analitička kartica ne može predstavljati pismenu ispravu kojom se priznaje zastarela obaveza ili se izričito odriče naplate potraživanja

Iz obrazloženja:

„Neosnovano su tužioci isticali da je izdavanjem analitičke kartice tuženi izjavio da priznaje dug. Reč je o internom dokumentu tuženog, ali u svakom slučaju, izjava o priznanju duga mora biti jasno određena, mora biti taksativno navedeno da se određeni iznosi (koji su dospeli određenog datuma) priznaju, što ne proizlazi iz analitičke kartice u spisu predmeta.

Analitička kartica predstavlja interne pomoćne dokumente na osnovu kojih se vodi knjigovodstvena evidencija postojeće dugovanje i potraživanje u smislu odredbe čl. 13. st. 3. Zakona o računovodstvu i reviziji, te iz navedenog proizlazi da su iste samo obaveštenje o stanju duga i ne mogu predstavljati pismenu ispravu kojom se priznaje zastarela obaveza ili se izričito odriče naplate potraživanja, kako je pravilno zaključio prvostepeni sud.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 5541/2013(1) od 18.06.2014. godine