Vođenje knjige evidencije prometa i usluga ručno ili preko računara

Vođenje knjige evidencije prometa i usluga ručno ili preko računara

„Odredbom člana 37. stav 6. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 – dalje: Zakon), propisano je da ministar bliže propisuje sadržinu, oblik i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

S obzirom na to da propis još uvek nije donet, shodno odredbi člana 80. stav 2. Zakona, do donošenja novog pravilnika primenjuje se Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010 – dalje: Pravilnik). Odredbom člana 1. Pravilnika propisano je da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe (dalje: obveznik), vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – obrascu KEPU, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (dalje: Knjiga evidencije).

Odredbom člana 4. ovog pravilnika propisano je da ako se Knjiga evidencije vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni.

Takođe je propisano da radi dostupnosti evidencije nadležnim kontrolnim organima, vrši se dodatno odštampavanje podataka iz računara.

S obzirom na napred navedeno, obveznik je dužan da vodi Knjigu evidencije na način propisan Pravilnikom, bez obzira da li je vodi ručno ili preko računara.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, br. 011-00-27/2012-04(2) od 26.11.2012. godine