Uslovi koje mora da ispunjava lice koje u srednjoj stručnoj školi izvodi nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje

Servis računara online zakazivanje

Uslovi koje mora da ispunjava lice koje u srednjoj stručnoj školi izvodi nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje

„Članom 2. tačka 30. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 i 6/2014) propisano je da nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje može da izvodi:

  • lice koje ispunjava uslove za nastavnika odgovarajuće stručne škole;
  • lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika stručne škole;
  • diplomirani etnolog;
  • etnolog – antropolog;
  • profesor odbrane i zaštite.

Navedena lica mogu da izvode nastavu, ako su pohađala jedan ili više od sledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivna obuka/timski rad; Ni crno ni belo; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije; Aktivna nastava/učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori ili zidovi; Čuvari osmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečjih prava; Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste, ili specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućoj visokoškolskoj ustanovi.

S obzirom na to da se radi o zaposlenom licu – diplomiranom sociologu, koje je sa tim stručnim nazivom ispunjavalo uslov za izvođenje nastave iz određenih predmeta u srednjoj stručnoj školi, sve dok je imalo uslov za nastavnika nekog od predmeta koji se izučava u konkretnoj školi, moglo je da bude i nastavnik Građanskog vaspitanja, jer je Pravilnikom propisano da nastavu iz predmeta Građansko vaspitanje može da izvodi i lice koje ispunjava uslove za nastavnika odgovarajuće stručne škole ukoliko je pohađalo jedan ili više Pravilnikom propisanih programa.

Međutim, ukoliko u konkretnoj školi više ne postoji predmet iz koga zaposleni može da izvodi nastavu, to lice više ne ispunjava uslov ni za predmet Građansko vaspitanje.

U prigovoru nije navedeno kojim obrazovnim profilima je lice predavalo, te nije moguće proveriti da li je u nastavnim planovima i programima za te profile sadržan predmet Sociologija, za koji lice kao diplomirani sociolog, po Pravilniku ispunjava uslov.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 614-02-1236/2014-02 od 11.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje