Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Sl.list Beograda br. 113/2016

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu.

Član 2

Zone za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu određene su Odlukom o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list Grada Beograda“, br. 55/13, 87/14 i 69/15).

Član 3

Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu, iznose:

Građevinsko zemljište Poljoprivredno zemljište Šumsko zemljište Stanovi Kuće za stanovanje Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti Garaže i garažna mesta
Prva zona – ekstra zona poslovanja 62.040 183.370 161.430 347.260 93.870
Prva zona – ekstra zona stanovanja 71.940 208.950 218.380 229.605 83.480
Prva zona 62.040 178.220 161.430 265.380 83.770
Druga zona 25.280 551 133.200 124.420 193.830 59.880
Treća zona 8.600 491 124 95.450 89.100 129.660 44.710
Četvrta zona 3.750 370 124 83.800 72.070 107.110 32.710
Peta zona 2.790 241 124 74.670 57.580 94.630 27.290
Šesta zona 1.630 140 124 70.770 48.510 78.630 23.115
Sedma zona 1.120 84 84 56.180 44.560 60.240 18.240
Osma zona 770 60 68 41.000 33.740 41.850 14.220
Zona zaštite zelenila 1 17.263 611 124 125.360 116.121 170.036 49.672
Zona zaštite zelenila 2 1.578 131 92 60.655 46.098 68.838 20.716
Zona ulaznih pravaca 7.195 358 124 85.678 78.336 131.308 41.148
Zona specifičnih namena 1.173 112 92 63.475 46.098 60.240 18.525

Član 4

Neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno deo građevinskog zemljišta koje se isključivo koristi za poljoprivrednu proizvodnju, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2017. godinu, smatra se poljoprivrednim zemljištem.

Član 5

Odluku objaviti na internet strani Grada Beograda – portal Uprave javnih prihoda Sekretarijata za finansije Gradske uprave Grada Beograda.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje