Lista avio-prevoznika kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

Servis računara online zakazivanje

Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji

Sl.glasnik RS br. 11/2015

  1. Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji preuzima se iz Sprovedbene uredbe Komisije (EU) broj 1318/2014 od 11. decembra 2014. godine, kojom se menja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 474/2006 kojom se uspostavlja lista Zajednice koja se odnosi na avio-prevozioce kojima je zabranjeno letenje u Zajednici.
  2. Avio-prevozioci na koje se primenjuje zabrana svih letova u Evropskoj uniji navedeni su u Aneksu A:

ANEKS A

Naziv avio-prevozioca koji je naveden u potvrdi o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (AOC) i njegov poslovni naziv, ako se razlikuju Broj potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (AOC) ili broj operativne dozvole ICAO oznaka avio-kompanije Država avio-prevozioca
BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Surinam
MERIDIAN AIRWAYS LTD AOC 023 MAG Republika Gana
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Avganistana nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Islamska Republika Avganistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Islamska Republika Avganistan
KAM AIR AOC 001 KMF Islamska Republika Avganistan
PAMIR AIRLINES Nepoznat PIR Islamska Republika Avganistan
SAFI AIRWAYS AOC 181 SFW Islamska Republika Avganistan
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Angole nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev TAAG Angola Airlines navedenog u Aneksu B), uključujući i: Republika Angola
AEROJET AO 008-01/11 TEJ Republika Angola
AIR GICANGO 009 Nepoznata Republika Angola
AIR JET AO 006-01/11-MBC MBC Republika Angola
AIR NAVE 017 Nepoznata Republika Angola
AIR 26 AO 003-01/11-DCD DCD Republika Angola
ANGOLA AIR SERVICES 006 Nepoznata Republika Angola
DIEXIM 007 Nepoznata Republika Angola
FLY540 AO 004-01 FLYA Nepoznata Republika Angola
GIRA GLOBO 008 GGL Republika Angola
HELIANG 010 Nepoznata Republika Angola
HELIMALONGO AO 005-01/11 Nepoznata Republika Angola
MAVEWA 016 Nepoznata Republika Angola
SONAIR AO 002-01/10-SOR SOR Republika Angola
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Benin nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Republika Benin
AERO BENIN PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS AEB Republika Benin
AFRICA AIRWAYS Nepoznat AFF Republika Benin
ALAFIA JET PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/ SCS Nepoznata Republika Benin
BENIN GOLF AIR PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/ SCS. BGL Republika Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS. LTL Republika Benin
COTAIR PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS. COB Republika Benin
ROYAL AIR PEANo11/ANAC/MDCTTPPR/DEA/ SCS BNR Republika Benin
TRANS AIR BENIN PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS TNB Republika Benin
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Kongo nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Republika Kongo
AERO SERVICE RAC06-002 RSR Republika Kongo
CANADIAN AIRWAYS CONGO RAC06-012 Nepoznata Republika Kongo
EMERAUDE RAC06-008 Nepoznata Republika Kongo
EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Republika Kongo
EQUAJET RAC06-007 EKJ Republika Kongo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC 06-014 Nepoznata Republika Kongo
MISTRAL AVIATION RAC06-011 Nepoznata Republika Kongo
TRANS AIR CONGO RAC 06-001 TSG Republika Kongo
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Demokratske Republike Kongo nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Demokratska Republika Kongo (DRC)
AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER 104/CAB/MIN/TVC/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR BARAKA 409/CAB/MIN/TVC/002/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR CASTILLA 409/CAB/MIN/TVC/007/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR MALEBO 409/CAB/MIN/TVC/0122/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/029/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
BIEGA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/051/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Demokratska Republika Kongo (DRC)
BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
BUSINESS AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/048/09 ABB Demokratska Republika Kongo (DRC)
BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
CETRACA 105/CAB/MIN/TVC/2012 CER Demokratska Republika Kongo (DRC)
CHC STELLAVIA 409/CAB/MIN/TVC/0078/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
CONGO EXPRESS AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/059/2012 CXR Demokratska Republika Kongo (DRC)
DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
EAGLES SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/0196/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
EPHRATA AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/040/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
FILAIR 409/CAB/MIN/TVC/037/2008 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
FLY CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0126/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
GALAXY KAVATSI 409/CAB/MIN/TVC/0027/2008 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) 409/CAB/MIN/TVC/0082/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
GOMA EXPRESS 409/CAB/MIN/TVC/0051/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
GTRA 409/CAB/MIN/TVC/0060/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) 409/CAB/MIN/TVC/0065/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
JET CONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/0011/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
KATANGA EXPRESS 409/CAB/MIN/TVC/0083/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
KATANGA WINGS 409/CAB/MIN/TVC/0092/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 KGO Demokratska Republika Kongo (DRC)
LIGNES AERIENNES CONGOLAISES (LAC) Ministerial signature (ordonnance No.78/205) LCG Demokratska Republika Kongo (DRC)
MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
MAVIVI AIR TRADE 409/CAB/MIN/TVC/00/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
OKAPI AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/086/2011 OKP Demokratska Republika Kongo (DRC)
PATRON AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/0066/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
PEGASUS 409/CAB/MIN/TVC/021/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
SAFE AIR 409/CAB/MIN/TVC/021/2008 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
SION AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/0081/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
STELLAR AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/056/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
TRACEP CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0085/2010 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
TRANSAIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/073/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
WALTAIR AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/004/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (RDC)
WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 Nepoznata Demokratska Republika Kongo (DRC)
WIMBI DIRA AIRWAYS 409/CAB/MIN/TVC/039/2008 WDA Demokratska Republika Kongo (DRC)
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Džibutija nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Džibuti
DAALLO AIRLINES Nepoznat DAO Džibuti
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Ekvatorijalne Gvineje nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Ekvatorijalna Gvineja
CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS CEL Ekvatorijalna Gvineja
CRONOS AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS Nepoznata Ekvatorijalna Gvineja
PUNTO AZUL 2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS Nepoznata Ekvatorijalna Gvineja
TANGO AIRWAYS Nepoznat Nepoznata Ekvatorijalna Gvineja
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Eritreje nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Eritreja
ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritreja
NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritreja
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Gabon nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Gabon Airlines, Afrijet i SN2AG, koji su navedeni u Aneksu B), uključujući i: Republika Gabon
AFRIC AVIATION 010/MTAC/ANAC- G/DSA EKG Republika Gabon
AIR SERVICES SA 004/MTAC/ANAC- G/DSA RVS Republika Gabon
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) 007/MTAC/ANAC- G/DSA LGE Republika Gabon
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) 008/MTAC/ANAC- G/DSA NRG Republika Gabon
SCD AVIATION 005/MTAC/ANAC- G/DSA SCY Republika Gabon
SKY GABON 009/MTAC/ANAC- G/DSA SKG Republika Gabon
SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC- G/DSA SVG Republika Gabon
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Indonezije nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua i Indonesia Air Asia), uključujući i: Republika Indonezija
AIR BORN INDONESIA 135-055 Nepoznata Republika Indonezija
AIR PACIFIC UTAMA 135-020 Nepoznata Republika Indonezija
ALFA TRANS DIRGANTATA 135-012 Nepoznata Republika Indonezija
ANGKASA SUPER SERVICES 135-050 LBZ Republika Indonezija
ASCO NUSA AIR 135-022 Nepoznata Republika Indonezija
ASI PUDJIASTUTI 135-028 SQS Republika Indonezija
AVIASTAR MANDIRI 121-043 Nepoznata Republika Indonezija
AVIASTAR MANDIRI 135-029 VIT Republika Indonezija
BATIK AIR 121-050 BTK Republika Indonezija
CITILINK INDONESIA 121-046 CTV Republika Indonezija
DABI AIR NUSANTARA 135-030 Nepoznata Republika Indonezija
DERAYA AIR TAXI 135-013 DRY Republika Indonezija
DERAZONA AIR SERVICE 135-010 DRZ Republika Indonezija
DIRGANTARA AIR SERVICE 135-014 DIR Republika Indonezija
EASTINDO 135-038 ESD Republika Indonezija
ELANG LINTAS INDONESIA 135-052 Nepoznata Republika Indonezija
ELANG NUSANTARA AIR 135-053 Nepoznata Republika Indonezija
ENGGANG AIR SERVICE 135-045 Nepoznata Republika Indonezija
ERSA EASTERN AVIATION 135-047 Nepoznata Republika Indonezija
GATARI AIR SERVICE 135-018 GHS Republika Indonezija
HEAVY LIFT 135-042 Nepoznata Republika Indonezija
INDONESIA AIR ASIA EXTRA 121-054 Nepoznata Republika Indonezija
INDONESIA AIR TRANSPORT 121-034 IDA Republika Indonezija
INTAN ANGKASA AIR SERVICE 135-019 Nepoznata Republika Indonezija
JAYAWIJAYA DIRGANTARA 121-044 JWD Republika Indonezija
JOHNLIN AIR TRANSPORT 135-043 JLB Republika Indonezija
KAL STAR 121-037 KLS Republika Indonezija
KARTIKA AIRLINES 121-003 KAE Republika Indonezija
KOMALA INDONESIA 135-051 Nepoznata Republika Indonezija
KURA-KURA AVIATION 135-016 KUR Republika Indonezija
LION MENTARI AIRLINES 121-010 LNI Republika Indonezija
MANUNGGAL AIR SERVICE 121-020 MNS Republika Indonezija
MARTABUANA ABADION 135-049 Nepoznata Republika Indonezija
MATTHEW AIR NUSANTARA 135-048 Nepoznata Republika Indonezija
MERPATI NUSANTRA AIRLINES 121-002 MNA Republika Indonezija
MIMIKA AIR 135-007 Nepoznata Republika Indonezija
MY INDO AIRLINES 121-042 Nepoznata Republika Indonezija
NAM AIR 121-058 Nepoznata Republika Indonezija
NATIONAL UTILITY HELICOPTER 135-011 Nepoznata Republika Indonezija
NUSANTARA AIR CHARTER 121-022 SJK Republika Indonezija
NUSANTARA BUANA AIR 135-041 Nepoznata Republika Indonezija
PACIFIC ROYALE AIRWAYS 121-045 PRQ Republika Indonezija
PEGASUS AIR SERVICES 135-036 Nepoznata Republika Indonezija
PELITA AIR SERVICE 121-008 PAS Republika Indonezija
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA 135-026 Nepoznata Republika Indonezija
PURA WIASTA BARUNA 135-025 Nepoznata Republika Indonezija
RIAU AIRLINES 121-016 RIU Republika Indonezija
SAYAP GARUDA INDAH 135-004 Nepoznata Republika Indonezija
SKY AVIATION 121-028 Nepoznata Republika Indonezija
SKY AVIATION 135-044 Nepoznata Republika Indonezija
SMAC 135-015 SMC Republika Indonezija
SRIWIJAYA AIR 121-035 SJY Republika Indonezija
SURVEI UDARA PENAS 135-006 PNS Republika Indonezija
SURYA AIR 135-046 Nepoznata Republika Indonezija
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI 121-048 TNU Republika Indonezija
TRANSWISATA PRIMA AVIATION 135-021 TWT Republika Indonezija
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE 121-038 XAR Republika Indonezija
TRAVIRA UTAMA 135-009 TVV Republika Indonezija
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES 121-018 TMG Republika Indonezija
TRIGANA AIR SERVICE 121-006 TGN Republika Indonezija
UNINDO 135-040 Nepoznata Republika Indonezija
WING ABADI AIRLINES 121-012 WON Republika Indonezija
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Kazahstan nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Air Astana), uključujući i: Republika Kazahstan
AIR ALMATY AK-0483-13 LMY Republika Kazahstan
ATMA AIRLINES AK-0469-12 AMA Republika Kazahstan
AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR AK-0467-12 SAP Republika Kazahstan
BEK AIR AK-0463-12 BEK Republika Kazahstan
BEYBARS AIRCOMPANY AK-0473-13 BBS Republika Kazahstan
BURUNDAYAVIA AIRLINES KZ-01/001 BRY Republika Kazahstan
COMLUX-KZ KZ-01/002 KAZ Republika Kazahstan
EAST WING KZ-01/007 EWZ Republika Kazahstan
EURO- ASIA AIR AK-0472-13 EAK Republika Kazahstan
FLY JET KZ AK-0477-13 FJK Republika Kazahstan
INVESTAVIA AK-0479-13 TLG Republika Kazahstan
IRTYSH AIR AK-0468-13 MZA Republika Kazahstan
JET AIRLINES KZ-01/003 SOZ Republika Kazahstan
KAZAIR JET AK-0474-13 KEJ Republika Kazahstan
KAZAIRTRANS AIRLINE AK-0466-12 KUY Republika Kazahstan
KAZAVIASPAS AK-0484-13 KZS Republika Kazahstan
PRIME AVIATION AK-0478-13 PKZ Republika Kazahstan
SCAT KZ-01/004 VSV Republika Kazahstan
ZHETYSU AIRCOMPANY AK-0470-12 JTU Republika Kazahstan
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Kirgiske Republike nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Kirgiska Republika
AIR BISHKEK (nekadašnji EASTOK AVIA) 15 EAA Kirgiska Republika
AIR MANAS 17 MBB Kirgiska Republika
AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kirgiska Republika
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Kirgiska Republika
HELI SKY 47 HAC Kirgiska Republika
AIR KYRGYZSTAN 03 LYN Kirgiska Republika
MANAS AIRWAYS 42 BAM Kirgiska Republika
S GROUP INTERNATIONAL (nekadašnji S GROUP AVIATION) 45 INT Kirgiska Republika
SKY BISHKEK 43 BIS Kirgiska Republika
SKY KG AIRLINES 41 KGK Kirgiska Republika
SKY WAY AIR 39 SAB Kirgiska Republika
TEZ JET 46 TEZ Kirgiska Republika
VALOR AIR 07 VAC Kirgiska Republika
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Liberije nadležnog za regulatorni nadzor     Liberija
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Libije nadležnog za regulatorni nadzor Libija
AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Libija
AIR LIBYA 004/01 TLR Libija
BURAQ AIR 002/01 BRQ Libija
GHADAMES AIR TRANSPORT 012/05 GHT Libija
GLOBAL AVIATION AND SERVICES 008/05 GAK Libija
LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Libija
PETRO AIR 025/08 PEO Libija
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Mozambik nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Republika Mozambik
AERO-SERVICOS SARL MOZ-08 Nepoznata Republika Mozambik
CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AEREO LDA MOZ-07 Nepoznata Republika Mozambik
COA – COASTAL AVIATION MOZ-15 Nepoznata Republika Mozambik
CPY – CROPSPRAYERS MOZ-06 Nepoznata Republika Mozambik
CRA – CR AVIATION LDA MOZ-14 Nepoznata Republika Mozambik
EMILIO AIR CHARTER LDA MOZ-05 Nepoznata Republika Mozambik
ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS LDA MOZ-04 Nepoznata Republika Mozambik
HCP – HELICOPTEROS CAPITAL LDA MOZ-11 Nepoznata Republika Mozambik
KAY – KAYA AIRLINES, LDA MOZ-09 KYY Republika Mozambik
LAM – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE S.A. MOZ-01 LAM Republika Mozambik
MAKOND, LDA MOZ-20 Nepoznata Republika Mozambik
MEX – MOZAMBIQUE EXPRESS, SARL MEX MOZ-02 MXE Republika Mozambik
OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA MOZ-17 Nepoznata Republika Mozambik
SAF – SAFARI AIR LDA MOZ-12 Nepoznata Republika Mozambik
SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA MOZ-10 Nepoznata Republika Mozambik
TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA MOZ-16 TTA Republika Mozambik
UNIQUE AIR CHARTER MOZ-13 Nepoznata Republika Mozambik
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Nepal nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Republika Nepal
AIR DYNASTY HELI. S. 035-01 Nepoznata Republika Nepal
AIR KASTHAMANDAP 051/2009 Nepoznata Republika Nepal
BUDDHA AIR 014/1996 BHA Republika Nepal
FISHTAIL AIR 017/2001 Nepoznata Republika Nepal
GOMA AIR 064/2010 Nepoznata Republika Nepal
MAKALU AIR 057A/2009 Nepoznata Republika Nepal
MANANG AIR PVT LTD 082/2014 Nepoznata Republika Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS 055/2009 Nepoznata Republika Nepal
MUKTINATH AIRLINES 081/2013 Nepoznata Republika Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORTATION 003/2000 RNA Republika Nepal
SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Republika Nepal
SIMRIK AIR 034/2000 Nepoznata Republika Nepal
SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Republika Nepal
SITA AIR 033/2000 Nepoznata Republika Nepal
TARA AIR 053/2009 Nepoznata Republika Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC 037/2004 NYT Republika Nepal
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Filipini nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Philippine Airlines i Cebu Pacific Air), uključujući i: Republika Filipini
AEROEQUIPEMENT AVIATION 2010037 Nepoznata Republika Filipini
AIR ASIA PHILIPPINES 2012047 APG Republika Filipini
AIR JUAN AVIATION 2013053 Nepoznata Republika Filipini
AIR PHILIPPINES CORPORATION 2009006 GAP Republika Filipini
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. 2012048 Nepoznata Republika Filipini
ASIAN AEROSPACE CORPORATION 2012050 Nepoznata Republika Filipini
ASTRO AIR INTERNATIONAL 2012049 AAV Republika Filipini
AYALA AVIATION CORP. 4AN9900003 Nepoznata Republika Filipini
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. 2010026 Nepoznata Republika Filipini
CM AERO SERVICES 20110401 Nepoznata Republika Filipini
CYCLONE AIRWAYS 2010034 Nepoznata Republika Filipini
FAR EAST AVIATION SERVICES 2009013 Nepoznata Republika Filipini
INAEC AVIATION CORP. 2010028 Nepoznata Republika Filipini
INTERISLAND AIRLINES 2010023 ISN Republika Filipini
ISLAND AVIATION 2009009 SOY Republika Filipini
ISLAND TRANSVOYAGER 2010022 ITI Republika Filipini
LION AIR 2009019 Nepoznata Republika Filipini
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES 2010029 Nepoznata Republika Filipini
MAGNUM AIR 2012051 MSJ Republika Filipini
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP. 2010020 Nepoznata Republika Filipini
NORTHSKY AIR INC. 2011042 Nepoznata Republika Filipini
OMNI AVIATION CORP. 2010033 Nepoznata Republika Filipini
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. 2010024 Nepoznata Republika Filipini
ROYAL STAR AVIATION, INC. 2010021 Nepoznata Republika Filipini
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES 2009 004 SRQ Republika Filipini
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL 2012052 SGD Republika Filipini
SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES 2011045 Nepoznata Republika Filipini
SUBIC SEAPLANE, INC. 2011035 Nepoznata Republika Filipini
WCC AVIATION COMPANY 2009015 Nepoznata Republika Filipini
ZEST AIRWAYS INCORPORATED 2009003 EZD Republika Filipini
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Sao Tome i Principe nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Sao Tome i Principe
AFRICA CONNECTION 10/ AOC/2008 ACH Sao Tome i Principe
STP AIRWAYS 03/ AOC/2006 STP Sao Tome i Principe
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Sijera Leonea nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Sijera Leone
AIR RUM, LTD Nepoznat RUM Sijera Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD Nepoznat DTY Sijera Leone
HEAVYLIFT CARGO Nepoznat Nepoznata Sijera Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD Nepoznat ORJ Sijera Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD Nepoznat PRR Sijera Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD Nepoznat SVT Sijera Leone
TEEBAH AIRWAYS Nepoznat Nepoznata Sijera Leone
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Sudan nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Republika Sudan
ALFA AIRLINES 54 AAJ Republika Sudan
ALMAJAL AVIATION SERVICE 15 MGG Republika Sudan
BADER AIRLINES 35 BDR Republika Sudan
BENTIU AIR TRANSPORT 29 BNT Republika Sudan
BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Republika Sudan
DOVE AIRLINES 52 DOV Republika Sudan
ELIDINER AVIATION 8 DND Republika Sudan
FOURTY EIGHT AVIATION 53 WHB Republika Sudan
GREEN FLAG AVIATION 17 Nepoznata Republika Sudan
HELEJETIC AIR 57 HJT Republika Sudan
KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Republika Sudan
KUSH AVIATION 60 KUH Republika Sudan
MARSLAND COMPANY 40 MSL Republika Sudan
MID AIRLINES 25 NYL Republika Sudan
NOVA AIRLINES 46 NOV Republika Sudan
SUDAN AIRWAYS 1 SUD Republika Sudan
SUN AIR COMPANY 51 SNR Republika Sudan
TARCO AIRLINES 56 TRQ Republika Sudan
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Zambije nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: Zambija
ZAMBEZI AIRLINES Z/ AOC/001/2009 ZMA Zambija
  1. Avio-prevozioci na koje se primenjuje ograničenje letenja u Evropskoj uniji navedeni su u Aneksu B:
Naziv avio-prevozioca koji je naveden u potvrdi o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (i njegov poslovni naziv, ako se razlikuju) Broj potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (AOC) ICAO oznaka avio-kompanije Država avio-prevozioca Tip vazduhoplova na koji se primenjuje ograničenje Registarska oznaka i, ukoliko je dostupan, serijski broj vazduhoplova Država registracije
TAAG ANGOLA AIRLINES 001 DTA Republika Angola Sva flota, izuzev:
5 vazduhoplova tipa Boeing B777 i 4 vazduhoplova tipa Boeing B737-700
Sva flota, izuzev:
D2- TED, D2- TEE,
D2- TEF, D2-TEG,
D2-TEH, D2-TBF,
D2-TBG, D2- TBH, D2-TBJ
Republika Angola
AIR ASTANA(1) AK-0475-13 KZR Kazahstan Sva flota, izuzev:
vazduhoplova tipa Boeing B767;
vazduhoplova tipa Boeing B757;
vazduhoplova tipa Airbus A319/320/321;
Sva flota, izuzev:
vazduhoplova u okviru Boeing B767 flote, kako je navedeno u AOC, vazduhoplova u okviru Boeing B757 flote, kako je navedeno u AOC, vazduhoplova u okviru
A319/320/321 flote, kako je navedeno u AOC
Aruba (Kraljevina Holandija)
AIR SERVICE COMORES 06-819/TA-15/DGACM KMD Komori Sva flota, izuzev
LET 410 UVP
Sva flota, izuzev
D6- CAM (851336)
Komori
AFRIJET(2) 002/MTAC/ANAC-G/DSA ABS Republika Gabon Sva flota, izuzev dva vazduhoplova tipa Falcon 50;
dva vazduhoplova tipa Falcon 900
Sva flota, izuzev:
TR-LGV;
TR-LGY;
TR- AFJ;
TR-AFR
Republika Gabon
GABON AIRLINES(3) 001/MTAC/ANAC GBK Republika Gabon Sva flota, izuzev jednog vazduhoplova tipa Boeing B-767-200 Sva flota, izuzev
TR- LHP
Republika Gabon
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) 003/MTAC/ANAC-G/DSA NVS Republika Gabon Sva flota, izuzev jednog vazduhoplova tipa Challenger CL-601 i
jednog vazduhoplova tipa HS-125-800
Sva flota, izuzev:
TR-AAG,
ZS- AFG
Republika Gabon;
Južnoafrička Republika
AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD AOC 017 ALE Republika Gana Sva flota, izuzev:
dva vazduhoplova tipa DC8-63F
Sva flota, izuzev:
9G-TOP i
9G- RAC
Republika Gana
IRAN AIR(4) FS100 IRA Islamska Republika Iran Sva flota, izuzev 14 vazduhoplova tipa Airbus A300, osam vazduhoplova tipa Airbus A310, jednog vazduhoplova tipa Boeing B737 Sva flota, izuzev:
EP- IBA
EP-IBB
EP- IBC
EP-IBD
EP-IBG
EP-IBH
EP- IBI
EP-IBJ
EP- IBM
EP- IBN
EP-IBO
EP-IBS
EP-IBT
EP-IBV
EP-IBX
EP-IBZ
EP-ICE
EP-ICF
EP-IBK
EP-IBL
EP- IBP
EP-IBQ
EP- AGA
Islamska Republika Iran
AIR KORYO GAC- AOC/ KOR-01 KOR Demokratska Narodna Republika Koreja Sva flota, izuzev dva vazduhoplova tipa TU-204 Sva flota, izuzev:
P-632, P-633
Demokratska Narodna Republika Koreja
AIR MADAGASKAR 5R-M01/2009 MDG Madagaskar Sva flota, izuzev:
vazduhoplova tipa Boeing B737, vazduhoplova tipa ATR 72-42 i tri vazduhoplova tipa DHC-6-300
Sva flota, izuzev vazduhoplova u okviru B737 flote, kako je navedeno u AOC, vazduhoplova u okviru ATR 72-42 flote, kako je navedeno u AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF Republika Madagaskar

(1)Avio-prevoziocu „Air Astana“ je dozvoljeno samo korišćenje posebno navedenih tipova vazduhoplova, pod uslovom da su registrovani u Arubi i da su sve izmene AOC blagovremeno dostavljene Komisiji i Evrokontrolu.

(2)Avio-prevoziocu „Afrijet“ je dozvoljeno samo korišćenje posebno navedenih vazduhoplova za njegovu trenutnu delatnost u okviru Evropske unije.

(3)Avio-prevoziocu „Gabon Airlines“ je dozvoljeno samo korišćenje posebno navedenih vazduhoplova za njegovu trenutnu delatnost u okviru Evropske unije.

(4)Avio-prevoziocu „Iran Air“ je dozvoljeno da obavlja letove ka Evropskoj uniji koristeći određene vazduhoplove, pod uslovima navedenim u tački 69. preambule Uredbe (EU) br. 590/2010.

  1. Avio-prevoziocima koji su navedeni u Aneksu A i Aneksu B ove liste može se dozvoliti korišćenje saobraćajnih prava ukoliko koriste vazduhoplove uzete u zakup sa posadom od avio-prevozioca koji nije podvrgnut zabrani letenja, pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući bezbednosni standardi.
  2. Danom objavljivanja ove liste prestaje da važi Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 55/14).
  3. Ovu listu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje