Sadrži propise o porezu na dohodak građana

Stope normiranih troškova za autorska dela prema Zakonu o porezu na dohodak građana

Stope normiranih troškova za pojedina autorska dela prema Zakonu o porezu na dohodak građana (Sl.list RS br. 24/2001… 6/2014) 50% od bruto prihoda Za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo […]

Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Sl. glasnik RS br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, […]

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja Sl.glasnik RS br. 135/2004, 68/2014 Član 1 Ovim zakonom uvodi se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: porez na premije osiguranja). Poslovi neživotnog osiguranja, u smislu ovog zakona, jesu […]

DOHODAK – Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade Sl.glasnik RS br. 90/2014 Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Član 2 Obračun zarade, odnosno naknade zarade sadrži: 1) podatke o poslodavcu, i to: (1) za pravno lice: naziv, sedište (adresa), PIB i matični broj, broj računa i naziv banke kod […]