PROPISI

BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma Sl.glasnik RS br. 45/2013 Član 1 Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade... »»»

Zakon o matičnim knjigama

Zakon o matičnim knjigama Sl.glasnik RS br. 20/2009, 145/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrsta i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u... »»»

Reklamiranje robe i pravo na garanciju

Reklamiranje robe i pravo na garanciju   Iz obrazloženja: „Kako je tuženi kupac robe koja ima garanciju, to pravilno prvostepeni sud navodi da je tuženi kao kupac zbog neispravnog funkcionisanja... »»»