Registar sudskih veštaka

Ukoliko vam je potreban sudski veštak podatke o njima možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave :

http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php