sigurnost

Zakon o javnom redu i miru

Zakon o javnom redu i miru Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se... »»»

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika Sl. glasnik RS br. 31/2012, 87/2014, 15/2017 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija... »»»