raspodela

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da... »»»

ZAKON O NASLEĐIVANJU

Zakon o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasleđivanja Član 1 Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu... »»»

UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA – izvod iz Zakona o nasleđivanju (čl.182 – čl.193)

Izvod iz Zakona o nasleđivanju Sl. glasnik RS br. 46/95, 101/2003, 6/2015 II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA Član 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i... »»»

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o... »»»

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života

Gruba neblagodarnost kao razlog za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života   Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine... »»»