prodaja

Stan na Vračaru

Stan na Vračaru

Prodajem stan na Vračaru, ulica Vučedolska, 54m2, uknjižen, 2 sprat, lift, odličan raspored, lep pogled, centralno grejanje, kablovska, internet, klima, video nadzor, parking mesto, podrum. CENA 108.000 EVRA Tel. 381... »»»

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.... »»»

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana

Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom ili drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana „Prihod koji fizičko lice ostvari prodajom,... »»»

UGOVOR O KUPOPRODAJI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PRODAJA Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 454 (1) Ugovorom... »»»

UGOVOR O KOMISIONU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 KOMISION Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 771 (1) Ugovorom o... »»»

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

Ugovor o kupoprodaji automobila

Ugovor o kupoprodaji automobila

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaključen dana __ u ____ između: Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Kupac : ________ iz __... »»»

Odluka o prodaji robe na otvorenim prostorima

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe dana __. godine donosim sledeću ODLUKU Odobrava se prodaja robe na malo koja će se vršiti na otvorenim prostorima kao... »»»

Ugovor o komisionoj prodaji – više primera

Vidi –Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 771-789   UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ROBE Sadržaj:        KARAKTERISTIKE UGOVORA O KOMISIONOJ PRODAJI Ugovor o komisionoj prodaji robe (konsignaciji)   Osnovne karakteristike... »»»

Ugovor o kupoprodaji mašine

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl.454-551 UGOVOR O KUPOPRODAJI MAŠINE Zaključen dana __.__.__. godine u ___ između ugovornih strana : Prodavac : “___” d.o.o. iz ___, ul. ___ br. __,... »»»