ppi

IMOVINA – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige – Obrazac PPI-1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige – Obrazac... »»»