medjunarodna isprava

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se... »»»