legalizacija

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o ozakonjenju objekata

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u... »»»

Javnobeležničke overe – overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija); overavanje nejavne isprave (solemnizacija) – (član 92, 93. Zakona o javnim beležnicima)

Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (solemnizacija) (član 93. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015)  Overavanje nejavne isprave (solemnizacija) Član 93. U slučajevima predviđenim zakonom, javni beležnik overom daje nejavnoj... »»»

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003 Član 1 Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se... »»»

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija o legalizaciji dokumenata – sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat  Sadržaj informacije ; Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu Izvodi... »»»

Kraća informacija o postupku legalizacije dokumenata

Kraća informacija o postupku legalizacije dokumenata

U ovom članku je obrađena način legalizacije dokumenata (overavanje nejavnih isprava) : Za potrebe u domaćem pravnom saobraćaju – kod javnih beležnika Za potrebe u međunarodnom pravnom saobraćaju **************************************************** Javnobeležničke... »»»

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije   Albanija... »»»