konkurencija

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička... »»»

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Sl.glasnik RS br. 72/2011 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje... »»»

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o zaštiti konkurencije Sl.glasnik 51/2009, 95/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva,... »»»

Izvod iz Zakona o radu – KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

Izvod iz Zakona o radu – KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XII KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE Član 161 Ugovorom o radu mogu da se... »»»

Trgovac snosi teret dokazivanja za tačnost podataka u vezi sa proizvodom

Trgovac snosi teret dokazivanja za tačnost podataka u vezi sa proizvodom   „Pod obmanjujućim poslovanjem, u smislu člana 21. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“,... »»»

Model formulacije o zaštiti od konkurencije kao element ugovora o radu

ZAŠTITA OD KONKURENCIJE Poslodavac i zaposleni konstatuju da zaposleni u toku radnog odnosa na svom radnom mestu ima mogućnost i može da stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, tehnička, proizvodna... »»»

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o... »»»

Novčana naknada naime zabrane konkurencije

Novčana naknada naime zabrane konkurencije   „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove... »»»

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena... »»»