kirija

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana

Napomene : Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599 Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a... »»»

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Napomene : Ugovor o zakupu regulisan je odredbama članova 567-599 Zakona o obligacionim odnosima Ako su obe ugovorne strane pravna lica (privredna društva ili preduzetnici) u ugovor treba uneti sve... »»»