izgradnja

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o ozakonjenju objekata

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u... »»»

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji... »»»

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje... »»»

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o planiranju i izgradnji

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u... »»»

PDV tretman prometa dobara i usluga koje vrši organizator izgradnje

Napomena : Pročitajte ceo tekst jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   PDV tretman prometa dobara i usluga koje vrši organizator izgradnje •... »»»

Odluke o zajedničkoj izgradnji nepokretnosti

Na osnovu člana 200. i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Srbije  br. 36 i 99/2011) članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __, PIB __... »»»

Ugovor o građevinskom menadžmentu (projektovanje i nadzor)

Vidi : Ugovor o građenju – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima, čl. 630-547   UGOVOR O GRAĐEVINSKOM MENAŽMENTU (projektovanje i nadzor)  Zaključen u __ dana __. između ugovornih strana... »»»

Ugovor o izradi reklamnih natpisa

U  G  O  V  O  R O IZVOĐENJU RADOVA NA POSLOVNOM OBJEKTU  Zaključen dana __godine u __ između: „__“ d.o.o. __, ul. __ br. __ mat.br. __ PIB __ koje  zastupa... »»»

Obaveza ispravke odbitka prethodnog PDV u toku izgradnje objekta i promena namene objekta

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Prema odredbi... »»»

Zajednička izgradnja objekata i PDV-više mišljenja

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbama člana... »»»