dnevnice

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Pročitaj i tekst Uredbe : http://www.overa.rs/uredba-o-naknadi-troskova-i-otpremnini-drzavnih-sluzbenika-i-namestenika.html ************************************************ Koje naknade isplaćene zaposlenima imaju tretman troškova koji nisu u vezi sa poslovnom aktivnošću „Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, pod zaradom u... »»»

Iznos dnevnica za službena putovanja u strane države

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl.glasnik RS br. 98/2007 IZNOS DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U STRANE DRŽAVE   Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1... »»»

MODEL – Model obračuna poreza za određena primanja zaposlenih koja se isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

Obračun poreza za određena primanja zaposlenih koja se  isplaćuje IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA  NAKNADA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA  Neoporeziv iznos 3.476   Neto iznos koji se isplaćuje 10.000  ... »»»

Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Porez na zarade na primanja do visine propisanog neoporezivog iznosa lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca   „Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana... »»»