automobil

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni neoporezivi iznosi prema čl. 12a Zakona o porezu na dohodak građana-počev od 01.02.2015. g.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002,…, 5/2015) Primenjuju se počev od 1. februara 2015 godine do... »»»

Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje

UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠĆENjE Zaključen u ____. godine između: „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG __ (u daljem tekstu “Vlasnik”) “_” d.o.o. iz __ul. _... »»»

Ugovor o kupoprodaji automobila

Ugovor o kupoprodaji automobila

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaključen dana __ u ____ između: Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Kupac : ________ iz __... »»»

Oporezivanje davanja službenog vozila na lično korišćenje u privatne svrhe

Oporezivanje davanja službenog vozila na lično korišćenje u privatne svrhe   „Odredbom člana 14. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 –... »»»

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor   „U konkretnom slučaju, preduzeće ima poslovnu karticu koju isključivo koristi fizičko lice koje je... »»»

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl.... »»»