Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme

Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme

 

 „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Pod prekidom se ne smatra prekid rada kraći od 30 radnih dana. Radni odnos zasnovan na određeno vreme, prerasta u radni odnos na neodređeno vreme ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka na koji je zasnovan.

Prema tome, radni odnos na određeno vreme se zasniva za obavljanje određenih poslova. Nema smetnji da sa zaposlenim koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme poslodavac nakon isteka roka od 12 meseci na koji je bio zaključen ugovor o radu, ponovo zaključi ugovor o radu radi obavljanja drugih poslova. Međutim, ukoliko postoji potreba zaradom na istim poslovima, poslodavac sa licem koje je bilo u radnom odnosu na određeno vreme 12 meseci može zaključiti samo ugovor o radu na neodređeno vreme.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-824/2007-02 od 19.09.2007. godine