Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana

 

„Poslodavac u smislu Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. stav 2. Zakona).

Prema članu 30. Zakona ugovor o radu je obavezan akt kojim se zasniva radni odnos i uređuju prava i obaveze po osnovu rada u preduzećima, bankama, zadrugama i kod drugih pravnih i fizičkih lica. Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno i određeno vreme s tim što se radni odnos na određeno vreme može zasnovati samo u slučajevima koji su utvrđeni zakonom.

Prema tome, ukoliko udruženje građana ima svojstvo pravnog lica i kao takvo je upisano u registar, može zapošljavati ili radno angažovati jedno ili više lica u zavisnosti od organizacije i potrebe posla. A ukoliko postoji potreba za zapošljavanjem lica na određenim poslovima, sa tim licima potrebno je zaključiti ugovor o radu kojim se uređuju prava i obaveze po osnovu rada.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00149/2008 od 14.03.2008. godine