Uslovi pod kojima se može smanjiti osnovica za obračun PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Uslovi pod kojima se može smanjiti osnovica za obračun PDV

„Obveznik PDV može da smanji osnovicu za obračun PDV za iznos naknade koji nije naplaćen samo na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenom stečajnom postupku, odnosno na osnovu overenog prepisa zapisnika o sudskom poravnanju. Ako je do nemogućnosti naplate naknade ili dela naknade za izvršeni promet dobara ili usluga došlo iz drugih razloga (npr. usled zastarelosti potraživanja, obustavljanja postupka prinudne naplate i dr), u tom slučaju obveznik PDV nema pravo da izvrši smanjenje osnovice za obračunavanje PDV za iznos naknade koji nije naplaćen.

* * *

Odredbom člana 21. stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da obveznik može da izmeni osnovicu za iznos naknade koji nije naplaćen samo na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenom stečajnom postupku, odnosno na osnovu overenog prepisa zapisnika o sudskom poravnanju.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-02666/2013-04 od 10.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje