Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Servis računara online zakazivanje

Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Sl. glasnik RS br. 7/2010

Član 1

Ovom uredbom propisuju se način izdavanja i overe isprava za koje je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom predviđeno da prate robu u izvozu, odnosno uvozu i tranzitu, a nadležnost za izdavanje ili overu tih isprava nije propisana.

Član 2

Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), na zahtev zainteresovanog lica, na način koji utvrdi svojim aktom, izdaje uverenje u vezi sa podacima kojima raspolaže.

Član 3

Komora na zahtev zainteresovanog lica, na način koji utvrdi svojim aktom, overava fakture i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu.

Član 4

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost („Službeni glasnik RS“, br. 106/05, 111/05 i 86/06).

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje