Upis prava na nepokretnostima – informacije i obrasci Službe za katastar nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda http://www.rgz.gov.rs/ nalaze se brojne informacije, uputstva i obrasci za upis nepokretnosti u katastar a detaljnije informacije o upisu prava vlasništva i drugih prava na nepokretnosti nalaze se na delovima ovog sajta :

 

Korak po korak do upisa u katastar nepokretnosti (OPŠTE UPUTSTVO za upis u prava na nepokretnostima) http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2007_10_22&MenuID=none
Upis imaoca prava na nepokretnosti http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_08_10_01
Dokumentacija, takse i naknade za upis u katastar nepokretnosti http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_05_01
Obrasci za podnošenje zahteva Republičkom zavodu za katastar http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2008_04_25&MenuID=non
Usluge koje pruža Republički geodetski zavod – OBRASCI http://www.euprava.gov.rs/eusluge/institucija?service=servicesForInstitution&institutionId=29
Pretraživanje baze podataka katastra nepokretnosti (informacije o upisu prava vlasništva i drugih prava na nepokretnosti)
http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/PublicAccess.aspx
Pretraživanje centralne evidencije hipoteka http://www.rgz.gov.rs/ceh/
Upis hipoteke http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_8_03
Brisanje hipoteke http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_8_04
Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastru bez građevinske dozvole http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_8_05
Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastru sa građevinskom dozvolom http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_8_06
Internet servis Republičkog zavoda za podnošenje zahteva elektronskim putem http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2009_09_29_03&LanguageID=1

 

 

 

Servis računara online zakazivanje