Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad

 

„Članom 32. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku, a ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u pisanom obliku, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad. Suštinski istovetno rešenje sadržao je i član 18. ranije važećeg Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 70/2001 i 73/2001).

Prema tome, ugovor o radu se zaključuje u pismenoj formi i pre stupanja zaposlenog na rad. Smatra se da je ugovor o radu punovažan i da proizvodi pravno dejstvo samo ako je zaključen u pisanom obliku i ako je potpisan od strane zaposlenog i lica ovlašćenog kod poslodavca. S obzirom na navedeno zaključivanjem ugovora o radu radni odnos zasnovan je na određeno vreme. Prema članu 37. stav 4. Zakona, radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovao radni odnos.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-292/2008-02 od 09.04.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje