Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog

„U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih i to sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i korisnikom starosne penzije.

Status nezaposlenog lica uređen je Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010). Naime, članom 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, propisano je da se nezaposlenim ne smatra lice koje je zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad. To znači da se ni osnivači, odnosno preduzetnici, kao ni poljoprivrednici koji su obavezno osigurani jer se bave poljoprivrednom delatnošću, a ni lica koja obavljaju privremene i povremene poslove ne mogu smatrati nezaposlenima. Ako je neko uveden na evidenciju i eventualno ostvario i pravo na novčanu naknadu, a zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima obustavlja mu se isplata novčane naknade, a prava po osnovu nezaposlenosti miruju.

U skladu sa gore navedenim, smatramo da ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova u smislu člana 197. stav 1. tačka 1) Zakona ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog, u skladu sa zakonom.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-148/2014-02 od 20.06.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje